CNC Tel Erezyon İmalatları

Tel Erezyon ya da elektro aşındırma elektriksel olarak iletken malzemenin kesilmesi için yüksek hassasiyetli bir yöntemdir. Üst ve alt mekanik klavuzlar arasında düzenlenen ince, elektrik yüklü Tel erezyon elektrot oluşturur. Son derece küçük ve hassas karşılıklı düzey gerektiren parçalar Tel Erozyon yöntemi ile kolayca üretilir.
Bu tezgahlarda genellikle tel çapları 0,05~0,4 mm arasında değişen pirinç, molibden ve tungsten tel elektrotlar kullanılmaktadır. Bu sayede parça yüzeyinde oluşabilecek maksimum radyus miktarı 0,4 mm’yi geçmez