Kalıp Tasarımı ve Cam Programlamaları

Kalıp tasarımları CAD-CAM bölümüne gelen müşteri verileri ile başlar. Öncelikle verilerin kalıp yapımına uygunluğu kontrol edilir ve bu konuda müşteri bilgilendirilir. Ardından ise bilgisayar ortamında modelleme programı kullanılarak kalıp modellenmeye başlar. Kalıp tasarımı esnasında birçok defa tasarım gözden geçirmeleri yapılır. Müşteri onayının ardından kalıp tasarımı CAM bölümüne aktarılır. CAM tasarım programı CAM bölümünde yer alan tasarımcılar ile CAM programları kullanılarak yapılmaktadır
Kalıp tasarımının tamamlanmasının ardından;
•2 boyutlu resimleri içeren kalıp üretim dosyası oluşturulur,
•Tüm CAM istasyon programları belirlenir ve üretim sorumlusuna aktarılır.
Bundan sonra ise;
•Yüksek Teknolojili CNC Tezgahları,
•Tel Erezyon Tezgahları kullanılarak kalıbın tüm alt parça imalatı gerçekleştirilir